SEOplatsen | Ledigt jobb teknisk lantmätare kartingenjör GIS ingenjör Halmstad Halland Västra Götaland Kronoberg Skåne
SÖK JOBB BEVAKA JOBB FÖR ARBETSGIVARE VÅRA TJÄNSTER

Ledigt jobb teknisk lantmätare kartingenjör GIS ingenjör Halmstad Halland Västra Götaland Kronoberg Skåne

Halmstads kommun

Halmstads kommun har ett ledigt jobb som Kart- och GIS - chef. Du är utbildad teknisk lantmätare kartingenjör GIS ingenjör. Tjänsten är placerad i Halmstad i Halland pendlingsavstånd ifrån Västra Götaland Kronoberg Skåne.
Kart- och GIS - chef Arbetsuppgifter I anslutning till att nuvarande stadsingenjör går i pension efter sommaren 2016 behöver vi rekrytera en chef för mät-, kart- och GIS/GIT-verksamheten. Kontoret erbjuder en utvecklande arbetsplats med glada, engagerade och serviceinriktade medarbetare som sätter kunden i fokus. Vi har en lärande organisation där kompetens och ständig utveckling av kvalitét och effektivitet är viktiga. • Du ansvarar för upprätthållandet av kommunens primärkarta och kartproduktion samt leder enhetens mät- och GIT/GIS-verksamhet. • Du leder och är med och utvecklar det kartstöd för kommunens olika verksamheter som är under uppbyggnad. • Du företräder verksamheten i förhållande till byggnadsnämnden och andra kommunala politiska organ. • Du behöver kunna upprätthålla ett fortlöpande nära och förtroendefullt samarbete med den kommunala lantmäterimyndigheten, som finns inom samma förvaltning. • Du ger råd och service till kommunens förvaltningar, näringslivsföreträdare och allmänheten i frågor som rör kartstöd, geodata, GIS m m samt ingår i förvaltningens ledningsgrupp. • Utveckling av vår teknik och våra arbetsmetoder är viktigt, varför du även ansvarar för förändringsarbete och för upprätthållande av en intern dialog i dessa frågor. Du innehar budget och personalansvar för enheten.

Upplysningar Sven-Åke Kronberg, Stadsingenjör/KLM-chef Telefon: 035–13 73 26, 076-130 36 85 E-post sven-ake.kronberg@ halmstad.se Johanna Isacson Mätningskoordinator Telefon: 035-13 72 40 REF: SEOplatsen.se

Leverantörens presentation:
Om seoplatsen |  Annonsera |  Användarvillkor |  Kontakta oss