SEOplatsen | Kalmar-Vatten Ledigt jobb civilingenjör högskoleingenjör VA Kalmar Oskarshamn Öland
SÖK JOBB BEVAKA JOBB FÖR ARBETSGIVARE VÅRA TJÄNSTER

Kalmar-Vatten Ledigt jobb civilingenjör högskoleingenjör VA Kalmar Oskarshamn Öland

Kalmar Vatten AB

Kalmar Vatten AB har ett ledigt jobb som VA-projektör/projektledare. Du är utbildad civilingenjör högskoleingenjör inom VA. Du bor i närheten av Kalmar Oskarshamn Öland.
Kalmar Vatten AB är ett kommunägt bolag som har till uppgift att förse kommuninvånarna med bra dricksvatten och rena avloppsvattnet innan det når Kalmarsund. Vi är certifierade enligt ISO 14001 och ISO 9001. Bolaget har ca 110 medarbetare och är uppdelat på avdelningarna: vatten, avlopp, produktion, utredning, stab och ekonomi. I Kalmar kommun har vi ca 60 000 personer anslutna samt ett stort antal företag och andra samhällsinstitutioner. Vi står inför en utmanande och dynamisk framtid vad gäller krav på dricksvattenproduktion och avloppsrening, förnyelse av äldre VA-ledningar och utbyggnad av befintligt ledningsnät.

Kontaktpersoner Henric Nilsson Gruppchef projektering 0480-45 14 27 Linn Sjögren HR/stabschef 0480-45 12 17

Leverantörens presentation:
Om seoplatsen |  Annonsera |  Användarvillkor |  Kontakta oss